a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Mokymasis būti

2017-2020 metais įgyvendintas, Erasmus + KA3 finansuojamas projektas „Mokymasis būti“ siekė sukurti socialinių ir emocinių kompetencijų stiprinimo ir vertinimo bendrojo lavinimo mokyklose įrankius.
Sukurtos priemonės padeda lengviau pripažinti SE įgūdžius švietimo sistemose ir sudaro pagrindą tolesnei švietimo politikos ir praktikos plėtrai nacionalinėse ugdymo programose, gerina SE įgūdžių ugdymo kokybę ir padeda puoselėti socialinę sanglaudą ir pagrindines demokratinės visuomenės vertybes.

Projekto ataskaita ir rekomendacijos socialinio ir emocinio ugdymo stiprinimui mokyklose