a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Tyrimas

a

Projekto tiriamoji dalis siekia išsiaiškinti, kaip ir kiek parengtos priemonės paveikė mokytojo profesinės gerovės rodiklius.
Mišraus metodo eksperimentinis tyrimas apjungiantis eksperimentinė tyrimą ir kokybinį veiklos dalyvaujant tyrimą (toliau – PAR), bus atliekamas visose 8 projekto šalyse.

a
  • Kiekvienoje šalyje mokytojai bus priskirti vienai iš trijų grupių:
  • Dviguba intervencija/ eksperimentinė grupė A (du PAR ciklai: . kuriant mokytojų profesinės gerovės kursą, bei 2. išbandant jau sukurtą kursą ir atliekant PRE ir POST testus);
  • Viena intervencija/ eksperimentinė grupė B (vienas PAR ciklas: išbandant mokytojų profesinės gerovės kursą ir atliekant PRE ir POST testus).
  • Jokios intervencijos/ kontrolinė grupė C (atliekant tik PRE ir POST testus).

Tyrimo metu, bus tikrinamos šios hipotezės. Tyrimo duomenys ir rezultatai bus pateikiami 3 mokslinių tyrimų straipsniuose.

I hipotezė

mokytojų, kurie dalyvaus ir kurso kūrime ir jo išbandyme (gr.A) profesinė gerovė sustiprės labiau, nei mokytojų, kurie nedalyvavo kurso kūrime, o ką tik išbandė (gr. B)

II hipotezė

mokytojų, kurie dalyvaus ir kurso kūrime ir jo išbandyme (gr.A) profesinė gerovė sustiprės labiau, nei mokytojų, kurie nedalyvavo kurso kūrime ir jo neišbandė (gr. C)

III hipotezė

mokytojų, kurie nedalyvavo kurso kūrime, bet jį išbandė (gr. B) profesinė gerovė bus daugiau pagerėjusi, nei mokytoju, kurie nedalyvavo kurso kūrime ir jo neišbandė (gr. C)