a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Izpēte

a

Projektā tiek pētīts, kā un cik lielā mērā projektā sagatavotie rīki ietekmē pedagogu labklājības rādītājus. Astoņās valstīs tiks veikta kombinētu metožu eksperimentāla izpēte, apvienojot daļēji eksperimentālu intervences pētījumu un kvalitatīvu līdzdalības darbības pētījumu skolās.

a
  • Tad katrā partnervalstī pedagogi pēc nejaušības principa tiks sadalīti trīs grupās – dubultās intervences / eksperimentālajā grupā A (divi līdzdalības izpētes pētījumu cikli ar divām intervencēm – līdzdalība intervencē – tiešsaistes kurss – pilnveide un dalība mācībās ar šo intervenci (divi testa faktori) un testa veikšana pirms un pēc dalības);
    -Vienas intervences / eksperimentālā grupa B (viens līdzdalības izpētes pētījumu cikls – dalība mācībās ar tiešsaistes kursu (testa faktors) un testa veikšana pirms un pēc dalības);
  • Vienas intervences / eksperimentālā grupa B (viens līdzdalības izpētes pētījumu cikls – dalība mācībās ar tiešsaistes kursu (testa faktors) un testa veikšana pirms un pēc dalības);
  • Bezintervences kontroles grupa C (testa veikšana tikai pēc dalības).

Pirms un pēc dalības veikto testu salīdzinājumi tiek īstenoti, pārbaudot šādas hipotēzes:

I hipotēze

pedagogi, kuri piedalās intervences izstrādē un piedalās mācībās ar šo intervenci, uzrāda būtiski uzlabotu profesionālo labklājību (A grupa) vairāk nekā pedagogi, kuri nepiedalījās intervences izstrādē, bet piedalījās mācībās ar šo intervenci (B grupa).

II hipotēze

pedagogi, kuri piedalās intervences izstrādē un piedalās mācībās ar šo intervenci, uzrāda būtiski uzlabotu profesionālo labklājību (A grupa) vairāk nekā pedagogi, kuri nepiedalījās intervences izstrādē un nepiedalījās šajā intervencē (C grupa).

III hipotēze

uzrāda būtiski uzlabotu profesionālo labklājību vairāk nekā pedagogi, kuri nepiedalījās intervences izstrādē un nepiedalījās mācībās ar šo intervenci (C grupa).