a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Mācīties būt

Projekts “Mācīties būt” īstenots no 2017. gada līdz 2020. gadam ar Erasmus + KA3 līdzfinansējumu ar mērķi izstrādāt novērtējuma metodes un rīkus sociālo, emocionālo kompetenču pilnveidošanai vispārizglītojošās skolās. Izveidotie rīki palīdz veicināt sociāli emocionālo prasmju atzīšanu izglītības sistēmās un izveidot pamatu turpmākai izglītības politikas un prakses izstrādei valstu mācību plānos, uzlabot sociāli emocionālo prasmju izglītības kvalitāti un palīdzēt veicināt sociālo saliedēšanos un demokrātiskas sabiedrības pamatvērtības.

Metodiskie paņēmieni skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā

Padarīt sociāli emocionālās prasmes pamanāmas