a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Tiešsaistes labklājības kurss – profesionāls labklājības kurss, ko veido kopā ar pedagogiem!

Projekts “Mācīt būt” izstrādās inovatīvu skolotāju profesionālās labklājības veicināšanas programmu. Tādējādi mēs cenšamies īstenot Eiropas izglītības prioritātes un veidot jaunas, efektīvas pieejas skolotāju profesionālajai attīstībai, mācīšanas uzlabošanai un skolu izglītības kvalitātes veicināšanai.
Tā vietā, lai veidotu pasīvu mācību pieeju, mēs vēlamies piedāvāt iesaistošu un interaktīvu mācīšanos. Ceļu uz labklājību!
Uz spēles principiem balstītā kursa saturs ir veidots interaktīvi un dinamiski. Tas ļauj skolotājiem mācīties, iesaistoties spēlē, darbojoties sev piemērotā tempā un nodrošinot efektīvu sapratni.

Process, kurā skolotāji caur spēli mācās, izvirza un sasniedz konkrētus mērķus, pieņem lēmumus un piedzīvo savas darbības sekas.

Labklājības kurss ir veidots kā spēle, kurā dalībnieki ir pilnībā iegrimuši stāsta sižetā.

Projekts “Mācīt būt” nodrošina tiešsaistes pieeju, lai skolotāji var sekot savai izaugsmei un piekļūt citiem mācību resursiem.
Pievienojieties mums ceļā uz labklājību!