a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Forskning

a

Prosjektet utforsker hvordan og i hvilken grad intervensjonen påvirker lærerens professional well-being. Metoden vil være en blanding av kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie samt en kvalitativ del med deltakende aksjonsforskning. Studien vil gjennomføres i 8 land.

a
  • Lærere som deltar i studien vil bli tilfeldig plassert i tre ulike grupper: Gruppe A: intervensjonsgruppe som deltar i uviklingen av det digitale kurset, kvalitaive intervjuer, samt gjennomfører det digitale kurset.
  • Gruppe : Kun intervensjon, det vil si de gjennomfører det digitale kurset.
  • Gruppe C: Ingen intervensjon, kun spørreskjema.

FØlgende hypoteser vil testes:

Hypotese 1:

LÆrere som deltar i utviklingen av intervensjonen skårer høyere på professional well-being sammenlignet med gruppe B som kun deltar i intervensjonen.

Hypotese 2:

Lærere som deltar i selve intervensjonen (gruppe B) skårer høyere på professional well-being sammenlignet med lærere som ikke deltar i intervensjonen (gruppe C). ment of intervention and not participate in learning with this intervention (gr. C).

Hypothesis III

teachers who did not participate in the development of the intervention but participate in learning with this intervention (gr. B) demonstrate significantly improved professional wellbeing than teachers who did not participate in the development of intervention and did not participate in learning with this intervention (gr. C).