a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Learning to be

'Learning to be'-prosjektet implementert i 2017-2020 medfinansiert av Erasmus + KA3 hadde som mål å utvikle vurderingsmetoder og verktøy for å utvikle sosial, emosjonell kompetanse i skolen. Verktøyene som er laget bidrar til å anerkjenne sosioemosjonelle ferdigheter i utdanningssystemene og danner grunnlaget for videreutvikling av utdanningspolitikk og -praksis i nasjonale læreplaner, forbedrer kvaliteten på sosioemosjonelle ferdigheter, og bidrar til å fremme sosial samhørighet og grunnleggende verdier i et demokratisk samfunn.