a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Policy shaping og sustainability

Resulater fra det dgitale kurset som utvikles er tenkt å øke lærernes professional well-being, noe som igjen vil kunne forebygge utbrenthet, misnøye eller turnover blant lærere nå og i fremtiden. Evidensbaserte data vil støtte departementene i deres arbeid med å forbedre lærernes arbeidsforhold, utviklingspolitikken og skape forhold som sikrer lærernes professional well-being.