a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Oblikovanje in trajnost politike

Rezultati projekta naj bi izboljšali profesionalno in pshihofizično počutje učiteljev in njihovo zadovoljstvo, ki sta ključni prioriteti, ko govorimo o preprečevanju sindroma izgorelosti, nezadovoljstva ter fluktuacije med učitelji. Oprijemljivi rezultati, ki jih bomo dobili iz podatkov, ki temeljijo na dokazih, bodo ministrstvom v pomoč pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje delovnih pogojev učiteljev, politik na področju profesionalnega razvoja in zagotavljanju pogojev, bi bodo ščitili profesionalno pshihofizično počutje učiteljev.