a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Načrtovan proračun projekta je 2.659.506,00 EUR

Najvišji znesek nepovratnih sredstev je 1.994.629,00 EUR (75% upravičenih stroškov projekta). Sofinancirani delež s strani projektnih partnerjev je 664.877,00 EUR (25% upravičenih stroškov projekta). The co-financing of the project partners is 664.877,00 EUR (25% of the eligible costs of the action).