a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Raziskava

a

V projektu bomo raziskovali vpliv pripravljenih orodij na indikatorje psihofizičnega počutja učiteljev. V vseh osmih državah bomo izvedli eksperimentalno raziskavo, ki kombinira kvazi eksperimentalno (KE) študijo in pariticipatorno akcijsko raziskavo (PAR) v šolah.

a
  • V vseh državah bomo učitelje razdelili v tri skupine – eksperimentalna skupina A (dva PAR kroga z dvema intervencijama – sodelovanje v intervenciji – spletni tečaj – razvoj in sodelovanje pri učenju s pomočjo intervencije ter sodelovanje v pred- in po-testiranju);
  • Eksperimentalna skupina B/samo intervencija (en PAR krog z eno intervencijo – sodelovanje v spletnem tečaju ter sodelovanje v pred- in po-testiranju);
  • Skupina C (sodelovanje v pred- in po- testiranju).

Testirati želimo naslednje hipoteze:

Hipoteza I

pri učiteljih, ki bodo sodelovali pri nastanku intervencije in pri učenju, bomo ugotovili izboljšano psihofizično zdravje (Skupina A) v primerjavi z učitelji, ki ne bodo sodelovali pri nastanki intervencije, ampak bodo sodelovali pri učenju (Skupina B).

Hipoteza II

pri učiteljih, ki ne bodo sodelovali pri nastanki intervencije, bodo pa sodelovali pri učenju (Skupina B), bomo ugotovili izboljšano psihofizično zdravje v primerjavi z učitelji, ki ne bodo sodelovali ne pri nastanku intervencije ne pri učenju (Skupina C).

Hypothesis III

teachers who did not participate in the development of the intervention but participate in learning with this intervention (gr. B) demonstrate significantly improved professional wellbeing than teachers who did not participate in the development of intervention and did not participate in learning with this intervention (gr. C).